Spilka Sidehengt

Tradisjonsrik løsning - forenklet og forbedret

Spilka Sidehengt er en tradisjonell og godt etablert beslagsløsning som vi har videreutviklet med vesentlige forbedringer.

Resultatet er en solid, konkurransedyktig og komplett systemløsning bestående av så vel beslag som et bredt og relevant sortiment komponenter. Materialer av høy kvalitet, god korrosjonsbeskyttelse og kort leveringstid er relevante valgkriterier.

Styrekrager letter monteringen

Spilka Sidehengt har 'styrekrager' som letter montering samtidig som det gir en sterkere forbindelse mellom profil og hengsle. Beslagene leveres i hvit, grå og sort, og med flate endepropper eller pynteknopp i bestandig plastmateriale.

Noen av fordelene ved Spilka Sidehengt

  • Vekt kapasitet 50 kg
  • 'Styrekrager' som letter montering
  • Sterkere forbindelse mellom profil og hengsle
  • Materialer av høy kvalitet
  • God korrosjonsbeskyttelse

Bruksområder og funksjon

Også for sidehenglser – eller bladhengsler – tilbyr Spilka en komplett systemløsning bestående av så vel beslag som et bredt og relevant sortiment komponenter. Blant aktuelle, tilhørende komponenter er separat sikring, vridere, sluttstykker, glasslist og espagnolett systemer med en dekkprofil av polypropyle.

Vinduer med sidehengsler kan produseres på et profilgrunnlag samsvarende med treprofilene til Classic, Opus og Swing samt de fleste øvrige vinduskonstruksjoner i tre. Sidehengte vinduer kan naturlig nok produseres også i PvC, glassfiber og aluminium hvor grad av tilrettelegging evt. bearbeiding vil være avhengig av den aktuelle profilkonstruksjon.

Snakk med en rådgiver

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss i dag