Aluminiumbekledning

Produktinformasjon

Aluminiumprofilene forbehandles for å oppnå gode korrosjonsegenskaper, og pulverlakkeres deretter i ønskede farger.

For å sikre rask levering lagerfører Spilka profiler i standard farger samt ikke lakkerte profiler til bruk ved spesialfarger.

Spilka leverer kundespesifikke bekledningsprofiler samt standard eller kundespesifikke klips. Det vil være ulike tekniske og bruksmessige spesifikasjoner for disse.

Utforming av bekledningsprofiler, klips eller andre løsninger for innfesting av profiler er vanligvis kundeindividuelle. Den vil derfor være avhengig av foreliggende vindusprofiler samt ønsker/behov for egenskaper og funksjon for løsningen.

Med hensyn til merking og pakking av ferdig lakkerte og bearbeidede bekledningsprofiler så avtales dette basert på ønsker og behov hos den enkelte kunde.

Profilmateriale

Bekledningsprofilene er ekstrudert i legert aluminium. Spilka forestår lagerhold og lakkering i ønskede farger, det være seg RAL eller NCS.
Klips for innfesting av bekledningsprofilene finnes i ulike varianter og i materialene aluminium og plast.

Utforming av bekledningsprofiler, klips eller andre løsninger for innfesting av profiler er som oftest kundeindividuelle og vil være avhengig av foreliggende vindusprofiler samt behov for eller ønske om egenskaper og funksjon for løsningen.

Vær oppmerksom på at aluminium har en liten grad av temperatur utvidelseskoeffisient. Ta kontakt for mer informasjon.

Teknisk support

Montering og vedlikehold

Dette er individuelt for den enkelte profil og løsning - ta eventuelt kontakt for nærmere informasjon.

Ta kontakt