Spisskompetanse på automatisert produksjon av aluminiumsprofiler

Vi kan gjøre din verdikjede enklere for deg.

Vi har topp moderne roboter, med dedikerte prosesseringslinjer, slik at du som produsent raskere kan få kvalitetsprofiler til alle typer vinduer og dører

Aluminiumsprofilene leverer vi ferdig i akkurat den fargen du ønsker.

Du kan ha fokus på andre ting

Spilka gir deg en enklere hverdag, bedre betingelser, raskere leveringstid og flere fornøyde kunder.

Aluminiumbekledning

På kundens premisser

I vårt konsept tar Spilka ansvar for samtlige arbeidsoppgaver i verdikjeden frem til ferdig bearbeidet og levert aluminiumbekledning.

Slik sikrer vi at du som kunde kan redusere ressursbruk på alt fra administrative oppgaver og lagerhold til metallprosessering og bearbeiding. Samtidig er vår ambisjon at oppnådde stordriftsfordeler og betydelig nyskapning skal gi våre samarbeidspartnere økt konkurransekraft.

Ta kontakt

Spilka aluminiumsbekledning

Fleksible løsninger og en unik verdikjede styrker våre samarbeidspartneres konkurransekraft.

Standard eller spesialtilpasset

Spilka kan tilby standard og spesialtilpasset aluminiumbekledning til vinduer og vindusdører.

Ved behov vil vi kunne bistå med råd knyttet til utvikling av relevante bekledningsprofiler og klips eller alternative løsninger for innfesting av bekledningsprofiler - samt tegning og konstruksjon av klips og profiler.

Vi har utviklet et kundetilpasset konsept for levering av aluminiumbekledning og øvrige aluminiumprofiler til dør- og vindusindustrien. Effektivitet, fleksibilitet og nyskapning står sentralt i vår løsningstilnærming, og gjennom involvering og et nært samarbeid er Spilkas målsetning å kunne bidra til økt konkurransekraft for våre kunder.

Hvorfor velge aluminiumsbekledning fra Spilka?

I vårt konsept tar Spilka ansvar for samtlige arbeidsoppgaver i verdikjeden frem til ferdig bearbeidet og levert aluminiumbekledning. Du kan ha fokus på andre ting.

Spilka Aluminiumsbekledning gir vindusprodusenter en høy grad av fleksibilitet og effektivitet.