Spilka Ekspertise

Spilka har spisskompetanse innenfor utvikling og produksjon av hengsler og komponenter til utadslående vindu. Vår produktkvalitet er godt dokumentert med produksjon av over 45 millioner Spilka Classic hengsler, og vi tilbyr en unik intern kompetanse både innen FoU, konstruksjon og teknisk støtte.

Med 60 års erfaring

Kompromissløs fokus på kvalitet i alle ledd

Bevisste valg av materialer, automatisert og effektiv produksjon samt gjennomarbeidet system for kvalitetskontroll sikrer produkt og løsninger av eksepsjonell kvalitet.

Hjørnesteinen i bedriften er unik kompetanse om vinduer generelt og utadslående vinduer spesielt. En kompetanse som er opparbeidet og utviklet gjennom mer enn 60 år.

Spilka sine løsninger er kjent for sin unike funksjonalitet og høye kvalitet. Dette gjelder både for enkeltprodukter og våre komplette systemløsninger. Vår ambisjon er å tilby produkter og tjenester som styrker våre kunders konkurransekraft.

Nært samarbeid med kundene våre og kompromissløs fokus på kvalitet i alle ledd av produksjonen, samt produktets funksjon, er vårt varemerke. Løsningene vi tilbyr er robuste og enkle å produsere for våre kunder.

Sluttbrukerens opplevelse er et brukervennlig produkt, pålitelig funksjonalitet, lang levetid og minimalt behov av vedlikehold.